A Szakképzési és Felnőttoktatási Központ

Új szakma diploma előtt és után az SZFMK-ban!

 

 A Nyugat-magyarországi Egyetem - igazodva az életen át tartó tanulás keretében megjelenő oktatási igényekhez - 2009 szeptemberében létrehozta a Szakképzési és Felnőttoktatási Központ (SZFK). A központ létét igazolni látszik számos felmérés, mely szerint a felsőoktatási merítési bázis egyre szűkül, míg a felnőttoktatás, az át- és továbbképzési tendencia emelkedőben van. 

 

A felsőoktatás átrendeződésének előnyeit már csak azért is érdemes kihasználni, mert így az egyetemek lehetőséget kapnak arra, hogy a felszabaduló szellemi és fizikai energiáikat lekössék. Ehhez igazodik az SZFK tevékenysége is. 

 

De mi is az az SZFMK?

 

Az SZFK az általános társadalmi és gazdasági kihívásokhoz igazodva bővíti, fejleszti az Egyetem képzési struktúráját. A munkaerőpiac igényeihez alkalmazkodva ajánl kidolgozott képzési programokat a karoknak, az új és visszatérő hallgatók számára pedig igyekszik elérhetővé tenni az oktatási/képzési szolgáltatásokat, lehetőségeket. Mindeközben párbeszédet folytat a munkaadókkal, munkavállalókkal, és képzőkkel, hogy minél magasabb minőségű és minél eredményesebb felnőttképzést folytathasson. 

 

A Központ javaslatokat dolgoz ki az Egyetem létező és új felnőttképzéseinek távoktatási programjaira is. Mindennek a tevékenységnek a bemutatására már készül a programhoz tartozó központi katalógus. A távoktatási programok kísérleti bevezetésére is sor kerül a meglévő nappalis és levelezős képzésekbe, ez a hallgatók és oktatók beavatását segíti az új típusú oktatás rendszerébe. A program szerves része a folyamatosan elérhető, az egyetem felnőttképzéséhez kapcsolódó tanácsadási rendszer is. 

 

Egy felépített adatbázis segítségével az SZFK felméréseket végez a munkáltatók körében a képzési tartalom fejlesztése és a gyakorlati tapasztalatszerzés előmozdítása érdekében. Ezzel segíti a cégekkel való együttműködést és hozzá járul a pályaorientációs és képzési tanácsadás fejlődéséhez. 

 

Újra kellene gondolni a felnőttképzés marketingjét!

 

Az együttműködéshez, a távoktatási programokhoz, az előzetes tudásfelmérések eredményességéhez, a képzések regionális meghirdetéséhez elengedhetetlen az Egyetem felnőttképzési marketing tevékenységének fejlesztése, mely a karok részéről is egyfajta szemléletváltást igényel. A reklámozásoknak a képzésekről, azok magas minőségi szintjéről, a NymE-ről kell, hogy szóljanak és nem a karok egyéni érdekeiről, mert ez nem feltétlenül eredményezi a marketing sikerességét. Fontos, hogy a piac világosan értse az egyes képzések valós tartalmát.

 

A felnőttképzési programok kidolgozása során figyelembe vesszük a lokális igényeket a különböző társadalmi szektoroknál, és azokhoz igazodva ajánljuk és dolgozzuk ki azokat. A központi adatbázisunk rendelkezik egységesen felhasználható naprakész program formátumokkal, melyek ingyenesen letölthetők és felhasználhatók. Az adatbázis országos lefedettségben tartalmazza az oktatási intézmények címét, elérhetőségét, valamint lokálisan a munkáltatók elérhetőségeit. Hosszú távú programban szerepel az Egyetem képzéseinek külföldre való kivitele, a partnerség kialakítása nemzetközi szinten. Ehhez az SZFK igyekszik a meglévő "hagyományokat" is kihasználni.

 

Cél: felkészítés az életen át való tanulásra

 

Az eddig elkezdett programok célja az Egyetemünkön tanulók megismertetése és felkészítése az életen át tartó tanulásra.

A tervekben szerepel az Egyetem felnőttképzéseihez tartozó minőség-ellenőrző kérdőívek kidolgozása, melyek visszajelzést adnak az akkreditált képzés sikerességéről, szükséges javításokról. Emellett a még nem akkreditált, hiánypótló képzések kidolgozását vagy azok kiajánlását is a központ végzi.

 

"A felsőoktatásban - nem csak hazánkban, hanem Európa szerte - nagyfokú az idegenkedés, sokszor az arisztokratikus elzárkózás dominál, az egyetemhez méltatlannak és feleslegesnek ítélik meg az felnőtt képzésbe való bekapcsolódást, …- gyakran még abban is meggátolja a felsőoktatási szereplőket, hogy saját érdekeiket szem előtt tartva egy középtávú tervet vázoljanak fel." (Prof. Dr. Besenyei Lajos: Életen át tartó tanulás és innováció. -In.: Magyar Nemzeti és Nemzetközi LLL Konferencia Pécsi Tudományegyetem 2010. április 29-30., 2010, p. 23-24.)

 

A Szakképzési és Felnőttoktatási Módszertani Központ az alábbi címen érhető el:

 

99/518-946, fax:99/518-980

9400 Sopron Ferenczi J. u. 4.